ISL Aules d'acollida a les escoles de Catalunya (40 horas) Ver más grande

ISL Aules d'acollida a les escoles de Catalunya (40 horas)

Nuevo

Incorporamos a nuestro catálogo de cursos homologados el curso de "ISL Aules d'acollida a les escoles de Catalunya (40 horas)" para maestros de infantil y primaria y profesores de secundaria.

Con este curso podrás activar el perfil "Inmersió i suport lingüístic" en la bolsa de docentes interinos y podrás sumar 0,5 puntos en el baremo de las oposiciones 2017

Más detalles

Más información

PRESENTACIÓN

Degut a que en la darrera dècada s’ha produït un fenomen migratori a Catalunya de població procedent de països africans, sud-americans, d’Europa de l’est i també d’origen asiàtic, concretament xinesos. Aquests treballadors han vingut Catalunya acompanyats dels seus fills, el que ha suposat una incorporació constant d’alumnes al nostre sistema educatiu amb una doble problemàtica per atendre:

D’una banda les dificultats de comunicació que tenen dins l’àmbit escolar, i d’altra la necessitat d’integració social i cultural.

Aquest curs pretén donar una visió als docents sobre les prioritats de les institucions educatives envers als alumnes nouvinguts i quines estratègies d'immersió i cohessió lingüística s'està seguint en l'actualitat.

La prioritat per a les institucions educatives es que els infants puguin 1.Comunicar-se, aprenent la llengua vehicular d’aprenentatge i 2. Conèixer la cultura del país per poder-se integrar social i laboralment.

El curs està dividit en quatre mòduls en els que es tractarà el marc normatiu de Catalunya envers als alumnes nouvinguts que no tenen el català com a llengua materna i ens endinsarem en el funcionament de les aules d'acollida que estan funcionant arreu del territori i sabrem què són, com funciones, de quins recursos disposen, etc.

OBJETIVOS

-Conèixer quina és la nova situació social sorgida a Catalunya en la darrera dècada degut a la immigració. Especialment en l’àmbit de l’educació.
-Conèixer com ha afectat l’arribada d’alumnes estrangers al nostre sistema educatiu.
-Estudiar les resposta que els centres educatius han donat a la nova situació sorgida.
- Saber què s'entèn per aula d'acollida
-Estudiar el funcionament i els recursos que s’estan utilitzant en el projecte d’Aules d’Acollida.
-Ser capaç de coordinar-se amb el tutor de l'aula d'acollida i tenir estratègies d'aprenentatge per a l'alumnat nouvingut.

CONTENIDOS

MODUL 1: Normativa catalana en el procediment d'acollida de l'alumnat nouvingut

- Marc normatiu
- Procediment d'acollida ordinari. Preinscripció i matriculació.
- Acollida fora del procediment ordinari.
- Immersió lingüística
- Pla per a la llengua i cohessió social


MODUL 2: L'aula d'acollida

- El tutor de l'aula d'acollida
- Altres professionals de l'aula d'acollida i la coordinació entre el tutor de l'aula ordinària i el tutor de l'aula d'acollida.
- Horaris 
- Metodologia i estratègies d'aprenentatge de la llengua a nouvinguts.
- Recursos

MODUL 3: Transició de l'aula d'acollida a l'aula ordinària

- Immersió lingüística amb la resta de companys i preofessors.
- Aula d'acollida o aula ordinària?
- Etapes de transició


MODUL 4: Adaptacions del currículum i avaluació.

- Responsable de l'avaluació
- Matèries a l'aula d'acollida
- Matèries a l'aula ordinària
- Agrupació dels grups
- Adaptacions curriculars

CERTIFICADO

El certificado que se obtiene al finalizar el curso es una titulación expedida por l'Associació THE JUNGLE reconocida por la Generalitat de Catalunya para poder impartir cursos de formación permanente al profesorado no universitario a nivel estatal segun la ley ORDRE ENS/248/2012, de 20 d'agost podeis encontrar nuestros cursos en la web: www.xtec.cat/formació